เงาะโรงเรียนชื่อเฟื่อง รวยเหมืองแร่ แท้น้ำผึ้ง น่าทึ่งปลาเม็งยำ เลิศล้ำถ้ำผา เพลินตาน้ำตกสวย งดงามด้วยอุทยาน

สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายทวีป อรรถพรพงษ์ เกษตรอำเภอบ้านนาสาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอบ้านนาสาร และเจ้าหน้าที่จา่กสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานเทศกาลเงาะ โรงเรียนนาสาร ปี 2556
ณ ริมคลองฉวาง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎคม
2556 เกษตรกรส่งผลผลิตเข้าประกวด จำนวน 300 ราย คลิ๊กชมภาพ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้
ภาคตะวันออก ภาคใต้และอื่นๆ ประชุมครั้งทึี่ 2/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราาำษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก
นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานใน
การประชุม คลิ๊กชมภาพ

เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการกรีดยางแก่เกษตรกรสวนยางพารา
ดครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการผลิตยางพาราให้มีประสิทธิภาพ
มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 ราย ณ ชุมชนศรีเวียง ต.นาสาร
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิ๊กชมภาพ
อำเภอบ้านนาสาร
 
ข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้
ข่าวประกวดราคา

กรมส่งเสริมการเกษตร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
การปลูกพืชสมุนไพรไทย
หมู่ที่ 5 ตำบลคลองปราบ

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

สาระดีๆ เรามีมาฝากจ้า...
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอ

"10 อันดับดอกไม้มีพิษ"
รู้หรือป่าวค่ะว่าดอกไม้ที่มีสีสวยๆ ที่เราเห็นๆกันอยู่มันจะมีพิษได้อย่างน่ากลัวหากเราจับหรือ กิน ดอกไม้เหล่านี้เข้าไป
อ่านต่อ

ที่ทำการน้ำตกดาดฟ้า
หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน
โครงการที่สำคัญ
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวว่า เห็ดมีพิษที่พบอยู่ทั่วโลกมีประมาณ 100ชนิด ซึ่งผลการศึกษาเห็นเมาในประเทศไทยพบว่าเห็นเมาที่พบมากในภาคเหนือ เช่น เห็ดไข่ห่าน ภาคกลาง เช่น เห็ดหัวกรวดครีบ
อ่านต่อ
Link เร็วทันใจ

แทบทุกคนคงเคยมองเห็นรุ้งมาแล้ว แต่กล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยที่จะเห็นรุ้งตัวเดียวกันในเวลาเดียวกัน แม้ว่าคนทั้งสองจะยืนเคียงกันอยู่ก็ตาม
อ่านต่อ

เร็วๆนี้สถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มรณรงค์ที่จะให้ประชาชนป้องกันมะเร็งด้วยวิธี โดยแนะ นำให้ทานผักอย่างน้อย 5 จานต่อวัน และผลไม้อย่างน้อย 3 จานต่อวัน
อ่านต่อ
พักฟังเพลงกันมะ
เขียนสมุดเยี่ยม
          
            
ไม่ได้เป็นไข้...
 
แต่อยากให้ลงสมุดเยี่ยมค่ะ
 
มาร่วมกันร้อง เพลง"พ่อแห่งแผ่นดิน"
 
     จำนวนผู้เยี่ยมชม
      Free Web Site Counter

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร
สถานที่ตั้ง
ถนนเทศบาล 2 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์/โทรสาร .0-7734-1110

Email : sur_bannasan@doae.go.th / MSN : nasan_2006@hotmail.com